وانت بار تهران یکی از قدیمی ترین وانت بارهای تهران می باشد که با دارا بودن 23 دستگاه خودروی وانت یکی از بزرگترین وانت بارهای تهران بشمار می رود