در وانت تلفنی تهران از پرسنلی مجرب و کارآمد و با اخلاق جهت جابجایی اثاثیه منزل و لوازم اداری شما همشهریان تهرانی بهره می بریم